വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

338

കോഴിക്കോട്

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

പ്രജിത് കെ പി

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

കിഴക്കേ പരവർകണ്ടി

3. ഫോൺ നമ്പർ

9497405116

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

മാത്‍സ് ടെക്

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

തിരുവള്ളൂർ

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

പാരലൽ കോളേജ്

8. പിൻ കോഡ്

673541

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

വടകര, വടകര

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

10 കിലോ മീറ്റർ

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

കുറ്റ്യാടി

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

വടകര

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

Nil

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ - 1, ഹൈ സ്കൂൾ -1, യു പി സ്കൂൾ - 4,

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496048145

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

600 മീറ്റർ

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

State Bank of India, 23-01-2021(UPI transaction id- 102322735271)

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

996

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

32 ഡെസ്ക്,32 ബെഞ്ച്,1മേശ,3കസേര,5ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്‌

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

Nil

21. ശൗചാലയം 

1

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

5/ PG , BEd

23. ലൈബ്രറി 

Nil

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

Nil

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

Nil

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം