വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

293

മലപ്പുറം

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

അബ്ദുല്‍നാസര്‍ പാലാംപടിയന്‍

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

പാലാംപടിയന്‍ ഹൌസ്, ഈസ്റ്റ്കോഡൂര്‍, കോഡൂര്‍

3. ഫോൺ നമ്പർ

9446691760

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

KodurGP Computer Training Centre

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

കോഡൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രം, അക്ഷയ സെന്റര്‍ & സി.എസ്.എസി.

8. പിൻ കോഡ്

676504

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

ബസ് സ്റ്റാന്റ് മലപ്പുറം. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ തിരൂര്‍

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

മലപ്പുറത്തേക്ക് 5 കി.മി., തിരൂരിലേക്ക് 20 കി.മി.

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

മലപ്പുറം

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

മലപ്പുറം

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. മിഷന്‍, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഐ.ടി. വകുപ്പ്

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി 1, ഹൈസ്കൂള്‍ 3, യു.പി.എസ്. 5, എല്‍.പി.എസ്. 10

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോംമ്പൌണ്ടില്‍ ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ അനുബന്ധമായുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ബി.ഐ.), മലപ്പുറം സിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍ ശാഖ. റെഫറന്‍സ് നമ്പര്‍ IMPS00149247199 തീയതി 22.02.2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

850 ചതുരശ്രഅടി

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

കംപ്യൂട്ടര്‍ ടേബിള്‍ 20, റിവോള്‍വിങ് ചെയര്‍ 20, ആംഡ്ഫൈബര്‍ ചെയര്‍ 40, ഓഫീസ് ടേബിള്‍ 3, അലമറ 2, ബെഞ്ച് 1

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

കംപ്യൂട്ടര്‍ ലാപ് ടോപ്പ് 2, ടെസ്ക് ടോപ്പ് 17, ബിഗ്സ്ക്രീന്‍ 1, പ്രോജക്ടര്‍ 1
വൈറ്റ്ബോര്‍ഡ് 1
യു.പി.എസ്.- ഓണ്‍ലൈന്‍ 5 കെ.വി.എ., ഓഫ് ലൈന്‍ 3 കെ.വി.എ.

21. ശൗചാലയം 

ഉണ്ട്

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

1. അബ്ദുല്‍നാസര്‍ പാലാംപടിയന്‍ ബി.എ., പി.ഡി.ഡി.സി.എ.
2. സുജാത പി.വി., ബി.കോം, എ.ഡി.സി.എ.
3. പ്രിയങ്ക സി.കെ. ബി എസ് സി. കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, പി.ഡി.ഡി.സി.എ.

23. ലൈബ്രറി 

ഉണ്ട്, ഇപ്പോള്‍ ഫങ്ഷന്‍ ചെയ്യുന്നില്ല

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

BSNL ബ്രോഡ്ബ്രാന്റ്, ഗവ. ഫ്രീ വൈഫൈ

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

1. കനോന്‍ പ്രിന്റര്‍- ലേസര്‍ 2420 L
2. എപ്സന്‍- ത്രീ ഇന്‍ വണ്‍, ഇന്‍ക്ജെറ്റ് പ്രിന്റര്‍ L 220
3. എപ്സന്‍ സ്കാനര്‍

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം